Administracja SPZOZ

Imię i nazwisko Wojciech Korkowski
Stanowisko Dyrektor SPZOZ w Stalowej Woli
Godziny przyjęć

tel.: 15 842 10 17

Adres email: wkorkowski@e-spzoz.eu

 

Imię i nazwisko mgr Zofia Jurkowska
Stanowisko Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Godziny przyjęć

tel.: 15 842 10 17

Adres email: zjurkowska@e-spzoz.eu

 

Imię i nazwisko mgr Bogumiła Wereska
Stanowisko Główny Księgowy
Godziny przyjęć

tel.: 15 813 50 27

Adres email: bwereska@e-spzoz.eu

 

Imię i nazwisko mgr Janina Barańska
Stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Godziny przyjęć

tel: 15 813 54 64

Adres email:

jbaranska@e-spzoz.eu

 

 

Imię i nazwisko lek. med. Elżbieta Cichoń
Stanowisko Ordynator Oddziału Rehabilitacji
Godziny przyjęć

tel: 15 813 60 66

Adres email: